Дана дисципліна знайомить студентів із базовими концепціями структур даних і пов'язаних з ними алгоритмів. Теми курсу включають рекурсію, філософію об'єктно-орієнтованого програмування, базові структури даних (включаючи стеки, черги, зв'язані списки, хэш- таблиці, дерева й графи), основи аналізу алгоритмів і стратегії конструювання алгоритмів.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 108 год.
самостійна робота - 72 год.
всього - 180 год.
семестр вивчення - 3-ий
форма контролю - іспит.