Засвоєння методів виявлення та формалізації вимог до програмних систем. Вивчення мов та моделей представлення вимог, аналіз системних вимог та вимог до якості. Мова UML. Бізнес вимоги до системи, керування вимогами до ПЗ. Визначення вимог до різноманітних систем - web-систем, бізнес-систем. Стандарти документування вимог.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 72 год.
всього -144 год.
семестр вивчення - 5-ий
форма контролю - іспит.