Поглиблене вивчення проектування програмного забезпечення. Продовження вивчення шаблонів проектування, середовищ розробки й архітектури. Дослідження існуючих архітектур проміжного програмного забезпечення. Проектування розподілених систем з використанням проміжного програмного забезпечення. Компонентне проектування. Теорія виміру й використання метрик і проектування. Проектування з урахуванням таких якостей, як продуктивність, безпека, захищеність, можливість повторного використання, надійність тощо. Зміна внутрішніх параметрів і складності програмного забезпечення. Оцінка й еволюція проектування. Основи еволюції програмного забезпечення, реінженерингу й зворотної інженерії.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 108 год.
всього - 180 год.
семестр вивчення - 3-ий
форма контролю - іспит.