Питання безпеки - важлива частина концепції упровадження нових інформаційних технологій у всі сфери життя суспільства. Широкомасштабне використання обчислювальної техніки і телекомунікаційних систем приводить до якісно нових можливостей несанкціонованого доступу до ресурсів і даних інформаційної системи, тобто до високої уразливості. Таким чином, забезпечення цілісності, достовірності і доступності інформації - важливі складові успіху діяльності будь-якої організації. Управління безпекою охоплює широке коло питань, в число яких входить: забезпечення цілісності, конфіденційності і автентичності інформації; розмежування прав користувачів з доступу до ресурсів автоматизованої системи; захист автоматизованої системи та її елементів від несанкціонованого доступу; забезпечення юридичного захисту електронних документів.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота -72 год.
всього - 126 год.
семестр вивчення - 4-ий
форма контролю - іспит.