Отримання навичок природничого використання формальних методів та моделей дискретної математики щодо обробки дискретної інформації та опису дискретних процесів, пов'язаних з розробкою та експлуатацією засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення, розуміння проблем, які виникають при автоматизації процесів обробки дискретної інформації; ознайомлення з широким спектром методів дискретної математики; розуміння проблем, що виникають при побудові алгоритмів та програмного забезпечення.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 108 год.
всього - 180 год.
семестр вивчення - 3-ий
форма контролю - іспит.