Вивчення загальних принципів проектування програмного забезпечення. Розглядаються формальні методи розробки програмного забезпечення, основи теорії формального опису мов на базі граматик і регулярних виразів, методи лексичного і синтаксичного аналізу, принципи роботи сканерів і парсерів, засоби автоматичної генерації сканерів і парсерів для мов програмування на основі специфікацій, засоби автоматичного проектування і розробки програмного забезпечення.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 90 год.
самостійна робота - 54 год.
всього - 144 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю - іспит.