666.png

Доцент кафедри ПЗАС, кандидат технічних наук

Дата народження: 10.05.1963

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2014

Вчене звання: доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, 2013, ІФНТУНГ

Займані посади:

 • Національний університет «Львівська політехніка» кафедра Автоматизованих систем управління 1985-1990 р.
 • асистент кафедри Автоматизованих систем управління 1991-2009 р.
 • завідувач навчально-методичним центром інститут післядипломної освіти НУ «ЛП», член державної екзаменаційної комісії по вступу 1999-2004 р.
 • старший викладач Львівський національний аграрний університет 2009-2013 р.
 • доцент кафедри ПЗАС з 2013 р.

Знання мов: українська, російська, англійська

Наукові інтереси: Проектування складних об’єктів та систем; Бази та банки даних; Електронна та пожиттєва освіта; Оцінка якості компетенції студентів; Дистанційна освіта.

Наявний педагогічний досвід:

 • Моделювання програмного забезпечення
 • Людино-машинний інтерфейс
 • Високорівневі технології обробки текстової інформації
 • Комп’ютерні мережі
 • Комп’ютери та комп’ютерні технології
 • Комп’ютерна графіка

Наукових публікацій: 53

Е-пошта: