9.png

Доцент кафедри ПЗАС, кандидат технічних наук

Дата народження: 26.08.1973

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю «Інформаційні технології», 1999, ДК №005131 Херсонський національний технічний університет

Тема дисертації: «ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИХ ПОКЛАДІВ»

Наукове звання: доцент кафедри прикладної математики, 2001, ДЦ №003414

Базова освіта: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Фізико-математичний факультет, 1995, спеціальність «Математика»

Займані посади після завершення ВУЗу:

  • асистент кафедри прикланої математики НУНГ 1995–1999 р.
  • доцент (в.о.) кафедри прикладної математики НУНГ 1999–2001 р.
  • доцент кафедри прикладної математики НУНГ 2001–2004 р.
  • доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем НУНГ з 2004 р.

Знання мов: українська, російська, англійська, німецька.

Наукові інтереси: Інтелектуальні інформаційні системи, системи на основі знань.

Наявний педагогічний досвід:

  • Програмна інженерія
  • Інформатика
  • Обчислювальна техніка
  • Інформаційні системи
  • Комп’ютерні системи та мережі

Стаж викладацької роботи:19 років

Захищених аспірантів: 2 (по спеціальності 05.13.07– автоматизація процесів керування, напрям «інтелектуальні системи керування»)

Виданих монографій: 1 (з проф. Юрчишиним В.М.)

Опонування дисертацій: 1 (2014, Дніпропетровськ, НГУ)

E-Пошта: sheketaV@gmail.com

Моб. (050) 55 95 701; (097) 337 6 402