15.png

Доцент, кандидат технічних наук

Дата народження: 28.12.1979

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Тема дисертації: «Стабілізація навантаженості фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок»

Наукове звання: доцент каф. ПЗАС

Базова освіта: вища

Займані посади:

  • асистент
  • доцент кафедри комп'ютеризованого машинобудівного виробництва
  • доцент кафедри інформатики
  • доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

Знання мов: українська, англійська, російська

Наукові інтереси: Застосування систем автоматизованого проектування, сучасних програмних комплексів для автоматизованого розв’язку інженерних задач та автоматизацією професійної діяльності

Наявний педагогічний досвід:

  • Архітектура комп’ютера
  • Операційні системи
  • Безпека програм даних

Стаж викладацької роботи: 13років

Виданих монографій: 1

E-Пошта:yaroslav.storozh@gmail.com