1_0.png

Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, кандидат технічних наук

Дата народження: 20 січня 1980р.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування», 2013, ІФНТУНГ

Вчене звання: доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, 2014, ІФНТУНГ

Тема дисертації: «Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для запобігання нештатних ситуацій в процесі буріння свердловин»

Базова освіта: Коледж електронних приладів при ІФДТУНГ, 1999, спеціальність “Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки”; ІФНТУНГ, 2004, спеціальність “Автоматизація технологічних процесів і моніторингу в екології”

Займані посади після завершення ВУЗу:

  • інженер з автоматизації 2004-2005 р.
  • інженер другої категорії кафедри ПЗАС 2005-2006 р.
  • інженер першої категорії, асистент, секретар ДЕК кафедри ПЗАС 2006-2007 р.
  • завідувач лабораторіями кафедри ПЗАС 2007-2013 р.
  • доцент кафедри ПЗАС з 2013 р.

Знання мов: українська, російська, англійська

Наукові інтереси: дослідження в галузі інтелектуальних систем з використанням концепції представлення та задоволення обмежень (CSP); навчальні тьюторні системи; автоматизовані інтелектуальні системи; системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в процесі буріння н/г свердловин, гнучкі методології управління проектами (SCRUM, Agile).

Наявний педагогічний досвід:

  • Бази даних
  • Менеджмент проектів програмного забезпечення
  • Організація баз даних
  • Методологічні основи наукових досліджень в нафтогазовій галузі

Стаж викладацької роботи: 13 років

Наукових публікацій: 73

Е-пошта: r.vovk[at].nung.edu.ua

Site: http://wolf.if.ua/