6.png

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

Дата народження: 07.09.1946

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Тема дисертації: “НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСАМИ РОЗРОБКИ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ”

Базова освіта: ІФНТУНГ, 1969, спеціальність “Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”

Займані посади після завершення ВУЗу:
В 1977 році Юрчишин В.М. перейшов працювати в Івано-Франківський інститут нафти газу кафедру прикладної математики старшим викладачем, а потім доцентом. В 1981 році одержав вчене звання доцента. В інституті працював на посаді заступника декана факультету автоматизації і економіки , декана вечірнього факультету.
В 1993 році Юрчишин В.М був обраний на посаду завідувача кафедри прикладної математики, яка в 2004 році перейменована на кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем. В даний час Юрчишин В.М очолює кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем.

Знання мов: українська, російська, англійська

Наукові інтереси: використання теорії категорій в нафтогазовій предметній області, розробка інтелектуальних інформаційних систем

Наявний педагогічний досвід:

  • Основи програмної інженерії
  • Групова динаміка і комунікації
  • Інформатика

Стаж викладацької роботи: 48 років

Наукових публікацій: 60