Компанія ELEKS Software разом із кафедрою програмного забезпечення автоматизованих систем при ІФНТУНГ проводить олімпіаду з програмування для студентів будь-яких спеціальностей. Участь можуть приймати як студенти ІФНТУНГ, так і студенти інших ВУЗів.

Переможці олімпіади (1-3 місця) отримають можливість проходити практику (переддипломну, виробничу) у компанії поза конкурсом.

Для розв'язку можна використовувати будь-яку мову програмування (C, C++, Pascal, Delphi, C#, Java, ...).

Оцінюється:

  • правильність програми, для цього перевіряються результати виконання програми на тестових даних
  • алгоритм вирішення
  • стиль написання, тобто зрозумілі імена ідентифікаторів, структурованість, розбиття на функції тощо

Оцінювання:

  • кожне завдання оцінюється у 20 балів, які нараховуються за правильний розв'язок
  • бали знімаються, якщо розв'язок не враховує окремих випадків вхідних даних
  • бали знімаються, якщо код написаний без дотримання хорошого стилю, незрозуміло читається
  • не готові повністю розв'язки також оцінюються

Завантажити завдання: Olimpiada-Eleks-PZAS-2010.pdf

Всі завдання приймаються до 21:00 29-11-2010 включно.
Після перевірки завдань результати можна буде переглянути на сайті кафедри ПЗАС

Для того, щоб відправити завдання на перевірку заповніть поля форми.

Архів завдань.
В архіві повинні бути тільки вихідні коди. Без бінарних (виконувальних, *.exe) файлів.
Максимальний розмір архіву 1 Мб.