4.png

Кандидат технiчних наук, доцент.

Дата народження: 15.11.1971

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 2001, ІФНТУНГ, 05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Вчене звання: доцент кафедри ПЗАС

Тема дисертації: «Розробка науково-методологічних основ впровадження інформаційних технологій в управління навчальним процесом вищих навчальних закладів України».

Базова освіта: ІФНТУНГ, 1994, спеціальність “Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”

Знання мов: українська, російська, англійська

Наукові інтереси: Адаптивне тестування, інтелектуальні інформаційні системи

Наявний педагогічний досвід:

  • Професійна практика програмної інженерії
  • Якість програмного забезпечення та тестування
  • Основи крос-платформенного програмування
  • Архітектура та проектування ПЗ

Стаж викладацької роботи: 15 років

Наукових публікацій: 42

Email: vikaband@gmail.com