У списку найбільш прибуткових і потрібних професій, які будуть популярними протягом наступних десяти років, перше місце посідає інженер - програміст, середня заробітна плата якого в країні перевищує $ 500 в місяць.
Прийом здійснюється на денну та заочну форму навчання як за держзамовленням, так і за контрактом. Ліцензований обсяг прийому зі спеціальності складає 50 осіб.
Наші випускники працюють на великих, малих та спільних підприємствах, обчислювальних центрах, науково-дослідних інститутах та банках України, компаніях по розробці програмного забезпечення SoftServe, SoftJourn та ін..
За результатами 4-х років навчання випускники одержують кваліфікацію ФАХІВЕЦЬ З РОЗРОБКИ ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Ще через рік навчання можна одержати диплом спеціаліста зі спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем" (кваліфікація "інженер-програміст"). Найбільш здібні до наукової роботи студенти продовжують навчання і отримують вчену ступінь магістра комп'ютерних наук.
Наукові напрями підготовки магістрів: інформаційні системи по прогнозуванню покладів геотермальних вод, інформаційні інтелектуальні системи на основі концепцій CSP, застосування кодових послідовностей Галуа для формування унікальних ключів бази даних, видобування знань на основі даних геофізичних досліджень, системи цифрової обробки сигналів та зображень, розробка нових форм представлення інформації.
Протягом 4-х років бакалаврату студенти одержують глибоку та всебічну підготовку по 3-ох циклах:
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: Іноземна мова, Історія України, Правознавство, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Психологія, Філософія, Політологія, Економічна теорія, Соціологія
Цикл природничо наукової підготовки: Математичний аналіз, Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Теорія ймовірностей та математична статистика, Фізика, Безпека життєдіяльності та основи охорони праці, Екологія
Цикл професійної та практичної підготовки: Вступ до програмної інженерії, Основи програмування, Професійна практика програмної інженерії, Комп’ютерна дискретна математика, Об’єктно-орієнтоване програмування, Групова динаміка і комунікації, Дискретні структури, Алгоритми та структури даних, Бази даних, Людино-машинний інтерфейс, Конструювання програмного забезпечення, Архітектура комп’ютера, Операційні системи, Проектний практикум, Емпіричні методи програмної інженерії, Аналіз вимог до програмного забезпечення, Моделювання програмного забезпечення, Архітектура та проектування програмного забезпечення, Якість програмного забезпечення та тестування, Менеджмент проектів програмного забезпечення, Організація комп’ютерних мереж, Безпека програм та даних.
Навчання студентів комп'ютерним наукам в ІФНТУНГ на кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем забезпечено потужною матеріальною базою та досвідченими науково-педагогічними кадрами. Лабораторії кафедри оснащені сучасними комп'ютерами, які об'єднані загальноуніверситетською локальною мережею, що підключена до мережі Іnternet. На кафедрі створено електронні інформаційні ресурси для самостійної роботи студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.
Першокласний програміст - випускник спеціальності 6.050103 "Програмна інженерія"
Програміст повинен досконало володіти сучасними інформаційними технологіями. Наші студенти ґрунтовно вивчають такі системи програмування як Turbo-Pascal, Turbo-C, BorlandС++,. Turbo-Assembler, операційні системи MS DOS, Windows 95/98/2000, Linux та інші, системи керування базами даних, системи штучного інтелекту, програмне забезпечення локальних і глобальних мереж, засоби Multimedia, сучасні програмні засоби моделювання схем та багато іншого, що робить їх конкурентноспроможними на ринку праці.
Спеціальність 6.050103 - це єдина спеціальність, де поглиблено вивчають сучасне програмне забезпечення, де Ви станете першокласним програмістом, це найкращий вибір сьогодні і завжди!
Шановні абітурієнти, випускники шкіл! Якщо Ви хочете отримати прибуткову, сучасну, престижну, з мінімальними ризиками для здоров'я професію, приходьте вчитися до ІФНТУНГ за напрямом підготовки „Програмна інженерія".