Спеціальність 6.050103 "Програмна інженерія"

abitur.jpg

Прийом здійснюється на денну та заочну форму навчання як за держзамовленням, так і за контрактом. Ліцензований обсяг прийому зі спеціальності складає 50 осіб. Наші випускники працюють на великих, малих та спільних підприємствах, обчислювальних центрах, науково-дослідних інститутах та банках України, компаніях по розробці програмного забезпечення SoftServe, SoftJourn, Eleks та ін.