Формування систематичного та наукового підходу до розробки автоматизованих інформаційних систем корпоративного рівня та придбання практичних навичок використання систем управління базами даних, що лежать у їх основі, на прикладі СУБД ORACLE; розуміння взаємозв’язку архітектури даних на фізичному, логічному рівнях; володіння сучасними методами та засобами розробки інформаційних систем, таких як технологія клієнт-сервер, розподілені системи. Особливу увагу приділяється набуттю навичок розробки серверних частин інфораційних систем.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 90 год.
всього - 144 год.
семестр вивчення - 4-ий
форма контролю - іспит.