План дисципліни:
лекцій - ___ год.
лабораторні заняття - ___ год.
самостійна робота - ___ год.
всього - ___ год.
семестр вивчення - 5-ий
форма контролю - іспит.