Засвоєння основоположних знань у галузі агентно-орієнтованого програмування. Розглядаються відмінності агентів від інших інтелектуальних систем, стандартні архітектурні рішення на базі програмних агентів, використання теорії агентів на практиці (персональні помічники, агенти пошуку, програмні агенти у семантичному середовищі Web та ін.), побудова мультиагентних систем.

План дисципліни:
аудиторні заняття - ___ год.
самостійна робота - ___ год.
всього - ___ год.
семестр вивчення - 8-ий
форма контролю - залік.