Ознайомити студентів із базовими поняттями та методами формальної обробки знань. Алгоритмічні системи (частково рекурсивні функції, машини Тюрінга-Поста, нормальний алгоритм Маркова) як системи формального виведення. Обмеження алгоритмічного методу розв'язання задач. Визначення формальної системи та процесу виведення. Формальні моделі подання знань (логічна, об'єктна, семантичні мережі). Формальні виведення на знаннях. Пошук у просторі рішень. Генетичні алгоритми. Агенти, нейронні мережі

План дисципліни:
аудиторні заняття - 108 год.
самостійна робота - 180 год.
всього - 288 год.
семестр вивчення - 5-ий
форма контролю - залік.