Моделювання й аналіз розглядаються як основні концепції в будь-якій інженерній дисципліні, тому що вони необхідні для документування й оцінки проектних рішень і альтернатив. Моделювання й аналіз у першу чергу застосовуються до аналізу, специфікації й атестації вимог. Вимоги являють собою реальні потреби користувачів, клієнтів і інших зацікавлених осіб, інтереси яких так чи інакше зачіпаються системою. Створення вимог включає аналіз можливості створення планованої системи, виявлення і аналіз потреб зацікавлених осіб, чіткий опис того, що система повинна робити і що знаходиться поза рамками системи, які обмеження системи з її експлуатації та реалізації, а також атестації даного опису чи специфікації зацікавленими особами.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 108 год.
всього - 180 год.
семестр вивчення - 7-ий
форма контролю - іспит.