Навчання студентів створенню Web-застосувань на базі вивчення основних понять сучасних інформаційних технологій; методів передачі, обробки і захисту інформації та їх реалізації. Студенти вивчають мову програмування Web-застосувань PHP.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 108 год.
всього - 180 год.
семестр вивчення - 7-ий
форма контролю - іспит.