Метою навчальної дисципліни є вивчення основ програмування мовою Java. Після вивчення дисципліни студенти мають знати об’єктну модель та мовні засоби Java, склад та структуру основних пакетів JDK, та вміти проектувати, кодувати та документувати консольні програми та програми з графічним інтерфейсом користувача.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 54 год.
всього - 126 год.
семестр вивчення - 4-ий
форма контролю - іспит.