Ознайомлення з основними принципами проведення розрахунків великих об’ємів даних, огляд основних середовищ обробки та візуалізації даних,
які застосовуються у нафтогазовій промисловості.

План дисципліни:
аудиторні заняття - ___ год.
самостійна робота - ___ год.
всього - ___ год.
семестр вивчення - 8-ий
форма контролю - залік.