Метою курсу є засвоєння студентами компонентної моделі програмування та заснованих на цій моделі методів конструювання програм. Після вивчення курсу слухачі зможуть використовувати компоненти, які існують, та створювати власні компоненти. В курсі розглядаються компоненти рівня презентації для настільних і мережевих програм, компоненти для роботи з даними, компоненти з видаленим доступом. Окремо вивчаються мовні засоби компонентного програмування.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 108 год.
самостійна робота - 144 год.
всього - 252 год.
семестр вивчення - 7-ий
курсова робота
форма контролю - іспит.