Вручення дипломів 2015

Урочисте вручення дипломів випускникам V та IV курсів спеціальності «Програмне забезпечення систем» та напряму підготовки «Програмна інженерія» відбудеться 8 липня 2015 року о 11:00 в аудиторії А-13.

Запрошуються випускники та викладачі кафедри

Результат 1-ої Всеукраїнської студентської олімпіади

medium_11191092_1622782654601494_367456060_n.jpgВ суботу 25 квітня 2015 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України було проведено перший етап всеукраїнської олімпіади з програмування в місті Івано-Франківську та області серед ВНЗ 3 та 4 рівня акредитації. Традиційно олімпіада проходила на базі ІФНТУНГ.
Хочеться відзначити, що олімпіада зацікавила не тільки студентів, але й ліцеїстів, які виступали поза конкурсом та показали достойний результат.
Змагання тривали 5 годин і в результаті їх отримали наступний результат. Від Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника участь у другому турі прийматиме команда afof32, а Івано-Франківський національний університет нафти і газу представлятиме команда !goto з чим вітаємо команди і бажаємо у наступному турі покращити свої результати.

Кафедра ПЗАС вітає Вас

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем ІФНТУНГ була утворена в 2003 році шляхом реорганізації кафедри прикладної математики.

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

Засновником кафедри та її першим завідувачем є доктор технічних наук, професор, декан факультету автоматизації та комп'ютерних наук Юрчишин Володимир Миколайович.
На кафедрі ведеться активна наукова робота та підготовка кадрів вищої кваліфікації.Кафедра програмного забезпечення знаходиться в постійному розвитку: модифікуються дисципліни згідно розвитку інформаційних технологій програмування, збільшується кількість викладачів та студентів.

Ліцензований обсяг прийому зі спеціальності складає 50 осіб денної форми та 20 осіб заочної форми навчання.
Навчальний процес ведуть 24 науково-педагогічних працівників: 2 професори, 11 доцентів та 11 асистентів. Забезпечує навчальний процес учбово-допоміжний персонал кафедри у складі шести осіб. Кафедра налічує 27 співробітників.

Після одержання вищої освіти на протязі чотирьох років студенти мають ступінь бакалавра комп`ютерних наук. Випускники з п`ятирічним строком навчання одержують кваліфікацію інженера-програміста. Найбільш здібні до наукової роботи студенти продовжують навчання і отримують вчену ступінь магістра.

На перших курсах студенти напрямку «Програмна інженерія» вивчають загальноосвітні дисципліни і паралельно починають спеціальну підготовку, в яку входять дисципліни:

 • Комп'ютерна дискретна математика;
 • Дискретні структури;
 • Емпіричні методи програмної інженерії;
 • Основи програмування;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Конструювання програмного забезпечення;
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення;
 • Архітектура комп'ютера;
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення;
 • Моделювання програмного забезпечення;
 • Організація комп'ютерних мереж;
 • Операційні системи;
 • Групова динаміка й комунікації;
 • Вступ до програмної інженерії;
 • Бази даних;
 • Людино-машинний інтерфейс;
 • Якість програмного забезпечення та тестування;
 • Безпека програм і даних;
 • Професійна практика програмної інженерії;
 • Проектний практикум;
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення.

Випускники кафедри займають посади різного рівню, але найчастіше працюють на таких посадах:

 • інженер-програміст;
 • тестувальник програмного забезпечення;
 • розробник програмного забезпечення;
 • системний програміст;
 • адміністратор баз даних;
 • адміністратор комп'ютерних мереж;
 • менеджер з продажів комп'ютерів;
 • викладач (інформатика, програмування).

Напрямки наукових дослiджень кафедри:

 • Розробка інтелектуальних інформаційних систем для нафтогазової предметної області;
 • Дослідження концепцій предикатних запитів на основі обмежень;
 • Побудова графічних систем ЗD та розробка на мові JAVA мережевих програм;
 • Інтелектуальні технології управління вищим навчальним закладом;
 • Розробка і запровадження сучасних методів навчання.

Науково-дослідна діяльність, що провадиться викладачами кафедри, дозволяє орієнтувати майбутніх випускників на самостійну дослідницьку і творчу діяльність, що є запорукою успішного вирішення професійних завдань. В процесі співпраці з викладачами студенти отримують навики практичної роботи і утворюють підґрунтя для майбутньої самостійної діяльності. Кафедра всіляко сприяє самостійному творчому пошуку і весь час розширює взаємодію в рамках студентсько-викладацького колективу.