Якість: як її забезпечити й верифікувати; необхідність культури якості. Запобігання помилок і проблем. Перевірки інспекціями й рецензії. Методи тестування, верифікації й атестації. Якість процесу в поєднанні з якістю продукту. Стандарти якості. Забезпечення якості продукту і якості процесу. Статистичні підходи до контролю якості

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 54 год.
всього - 126 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю - залік.